E
Internetkaarten
op basis van open data
OpenStreetMap-tools

Overpass-kaarten (opzet: @Noordfiets)
- Fietstags (@Ligfietser)
- Fiets-verkeersborden (@Peewee 32)
-
Motorvoeruig-MTM oa. max. snelheid (@Allroads)
-
Access:conditional duurt langer (@Allroads)
-
Ruiterpaden (@Peewee32)

Queries (Overpass)
- Overpass-turbo
-
Achavi (geschiedenis visualiseren)
-
Overpass toelichting
-
Overpass-Mashup - manual voor bovenstaande webkaartjes

Validatie-tools
- Wandelknooppunten (Vmarc.be)
- Fietsknooppunten (Vmarc.be)
- Relation Analyzer (grundid.de)

-
OSM-inspector
- Keepright.at
-
Osmose (openstreetmap.fr)

OSM-algemeen
-
Wiki OSM
-
OSM-Forum-NL

-
OSM-foundation
-
OSM-licentie
-
Creative Commons-licenties

-
How did you contribute to OSM? (Neis One)
-
Where did you contribute to OSM? (Neis One)
- JOSM offline OSM editor

Verkeersregelgeving (
wetten.nl)
- RVV 1990 (voor weggebruikers)
-
BABW (voor wegbeheerders)
-
Uitvoeringsvoorschriften BABW
-
Regeling Voertuigen
-
Wegenverkeerswet (kader voor bovenstaande)

-
Wegenwet (regelt openbare toegankelijkheid)
-
Burgelijk wetboek 5:22 (toegang privaat erf)

Memories van Toelichting
-
MvT RVV / BABW
-
MvT Uitvoeringsvoorschriften BABW

Verkeersborden
-RVV (pas op: tekst/nummer horen niet bij elkaar!)
-
Verkeersborden (Informatiebord.nl)
-
Verkeersborden (Vois)

Webkaarten

-
Leaflet
- Umap (zelf webkaart maken, Openstreetmap Frankrijk)


© openkaart.net